Avtale og retningslinjer

Avtale og retningslinjer for abonnent/abonnement hos BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN)

Kundekontrakt

1.01. Spesifisering og parter

Bestilling: Kontrakten gjelder mellom BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) og kunde i siste ledd. Kontrakt bekreftes via brukerregistrering via HN sine nettsider eller direkte kontakt/bestilling via epost eller liknende til thomas@hockeynorge.no ved spesielle behov.

1.02. Kontraktens virkefelt og varighet

Bestilling av BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN)-produkter omhandler ett eller flere av følgende: Avtale gjelder for beskrevet innhold. Abonnementet er løpende. Oppsigelse av abonnementet må skje senest en – 1 – mnd. før abonnementes utløp for abonnenter som tegner manuell avtale. Oppsigelse i dette tilfellet skjer skriftlig og sendes BeaMedia | TGMedia, Ragnhild Jølsens veg 39C, 2006 Løvenstad. For ordinært abonnement løper dette til det blir sagt opp av kunde, minimum avtaletid er en – 1 – måned.

1.03. Garantier og ansvarsforhold

BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) garanterer service og support for samtlige tjenester. Det forpliktes varsling ved vedlikehold, med unntak av uforskyldt feilretting og kritiske oppgraderinger av servere. Som regelmessig kvalitetssikrer forbeholder BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) seg retten til å oppdatere og oppgradere servertilbudet, dette gjelder i tillegg for servere plassert hos eksternt hold/sted. I tillegg til kvalitet og rutinekontroll av serverne, vil også sikkerhetsmessige tiltak gjøre det nødvendig med teknisk vedlikehold. BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle virkninger dette kan ha for kunde og/eller andre aktører.

BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) forpliktes å holde kunder og berørte ajour med driftsmessige endringer. BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) fraskriver seg ansvar for alle force majeure-forhold.

Ved bruk av brukernavn/ID og passordbeskyttede tjenester, er kunden selv ansvarlig for disse.

Kundens serverbaserte filer på server må lagres lokalt hos kunde. BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) fraskriver seg ethvert ansvar økonomisk eller juridisk for kundens filer, tap av disse ved feil og/eller korrupt innlogging. Videresalg av BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) sine tjenester er ikke tillatt uten avtale. Det er strengt forbudt å gi sine innloggings-detaljer til andre. Ved slike tilfeller vil forholdet bli utsatt for et gebyr fastsatt i samarbeid med Norsk Journalistlag.

1.04. Informasjonsplikt, abonnement og diverse

BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) forplikter seg til å varsle kunde om endringer i tjenestetilbud, prisjusteringer og andre forhold som kan påvirke kundens forhold til sine tjenester på sine nettsider. Alle kunder og kunde-ordrer online vil normalt bli oppført som abonnenter. Det er kundens ansvar å sjekke at kundens emailadresse til bruk for fakturering.

Kunden kan fritt si opp sin avtale med BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN). Tjenester forhåndsfaktureres og vil ikke tilbakeføres til kunden. Dette gjelder også andre tjenester fakturert som BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN)-kunde.

Script utviklet/tilpasset av BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) til ulike nettfunksjoner, er BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) sin eiendom og rettighetsbeskyttet/lisensbasert av BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) eller eksterne produsenter og rettighetshavere, og kan ikke brukes utenom avtale.

BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) forbeholder seg retten til å endre tjenestespesifikasjoner og retningslinjer beskrevet i kontrakten. Kunder må være myndige som kontaktperson og abonnent. Kunden forplikter seg til å holde seg orientert om gjeldende policy via våre nettsider, tilhørende sosiale medier og på http://www.hockeynorge.no | http://www.sportsnorge.no.

1.05. Fakturering, angrefrist og betalingsforhold

For fakturakunder: Avhengig av tjenestens innhold, faktureres kunder med forfall fra syv-7- dager. Tjenestene faktureres for den avtalte perioden. Faktura inneholder spesifikasjoner av tjenester, forfallsdato og informasjon om tiltak ved for sen betaling (umiddelbart varsel om inkasso).

Faktura sendes pr. email (mailtekst/PDF).

Papirfakturering ilegges fakturagebyr som angitt i til enhver tid oppdatert prisliste, dette brukes i hovedsak ved inkasso dersom ikke kunden har informert BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) om sin nye emailadresse. Kunder som ikke har sagt opp avtalen og som ikke har oppdatert sit betalingskort ved ny betalingsdato får tilsendt faktura til oppgitt e-postadresse ved registrering. Er denne e-postadressen ikke korrekt vil faktura sendes oppgitte adresse.

Lov om opplysningsplikt og angrerett gjelder (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27?q=angrerett). Benytter man seg av angreretten vil det trekkes fra de dagene man har benyttet abonnementet innenfor 14-dagersregelen. Man kan videre si opp under bindingstiden etter de første 14-dagene, da betales det for den gjenstående perioden man har igjen av valgte abonnement.

Misligholdt betaling vil imøtegås med gebyrbelagt varsel, inkassovarsel med umiddelbar betalingsfrist. Fører ikke purring frem, vil inkassopartner ta over fakturabehandlingen. Tjenester vil umiddelbart stenges og gis status «stengt pga. misligholdt betaling» eller liknende ordlyd. Abonnementet vil således bli avsluttes med umiddelbar virkning.

2.01. Generelle betingelser (design, publiseringsløsninger, abonnement, fornyelse)

BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) retningslinjer kan endres når hensyn tilsier dette, utfra sentrale myndigheters pålegg, eksterne leverandørbetingelser og andre forhold som påvirker driften. Kunde plikter å holde seg informert om generelle retningslinjer, og mottar informasjon om endringer og link til BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN). Retningslinjer via utsendelse av kundebrev via email.

BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN)s innhold slik som tekst og foto:

Alt innhold er beskyttet i henhold til åndsværksloven. Brudd på dette, være seg bruk av tekst(er) og bilde(r) uten avtale vil føre til ett straffegebyr på minimum stort kroner 2.750 – totusensyvhundredeogfemti – per brudd på våre retningslinjer for privatpersoner, og ett straffegebyr på minimum stort kroner 5500 – femtusenfemhundre – per brudd på våre retningslinjer for kommersiell aktører/eksterne nettsider og liknende. Særlig alvorlig dersom fjerning av logo/rettighetsinnehaver på tekst/bilder. BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) står fritt til å fastsette straffegebyr. Ved unnlatt/utelatt betaling av straffegebyr blir saken(e) oversendt vårt inkassobyrå/firma. Da er BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN) ikke mulig å kontaktes for hjelp/videre avtale i gjeldende sak.

BeaMedia | TGMedia | SportsNorge.no (SN) | HockeyNorge.no (HN)
26.9.2016