Til info: Vi legger ut saker, men grunnet diverse omstendigheter ikke like "hyppig" som tidligere // Thomas :)

Layout B

Layout B (slider)

Layout B1

Layout B1 (with A1 as starter)

Layout B1 (with infinite scroll)