Til info: Vi legger ut saker, men grunnet diverse omstendigheter ikke like "hyppig" som tidligere // Thomas :)

Layout F1 ( 1/3 combined with G1)

Layout F ( 1/3 combined with H)