Til info: Vi legger ut saker, men grunnet diverse omstendigheter ikke like "hyppig" som tidligere // Thomas :)

Layout H (1/3 with F1 as starter)

Layout H (1/3 with F1 as starter)

Layout H (1/3 with F1 as starter)