Gjeldssanering i boks

Alle de 98 kreditorene har nå sagt ja til en dividende på 25 %.

– Det er med stor lettelse og glede vi kan konstatere at samtlige kreditorer som er omfattet av gjeldsordningen nå har svart et ubetinget ja! Dette har vært en svært krevende prosess, både for oss og advokatfirmaet Mageli, som i samarbeid med oss har håndtert dette fortløpende. Vi vil rette en takk til samtlige 98 kreditorer som har sagt seg villig til, på frivillig grunnlag, å gi avkall på store og små beløp, og uten denne aksept hadde en konkurs nærmest vært uunngåelig, sier styreleder Erik Kristiansen til dragons.no.