Norge U18 Jenter, Skedsmo ishall 2012

Bildene på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med Thomas Granerød Media© er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

Dag 1:

Dag 2: